Novice

Kolaž elementov: šop časopisov, obrisi osebe z megafonom, grafični elementi.

Odziv na mnenje dr. Mateja Avblja, ki noveli Zakona o RTV očita tako procesno kot vsebinsko protiustavnost.

VEČ >>>

Preučili smo Odlok o oblikovanju volilnih enot Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in ugotovili, da pri velikostih volilnih enot prihaja do takšnih razlik v številu volilnih upravičencev, da je kršeno načelo enake volilne pravice.

VEČ >>>

Eni od vidnejših protivladnih protestnic, ki se ji očita organizacijo javnega shoda, smo pomagala vložiti pritožbo na delo policije. Iz obrazložitve odločbe o prekršku namreč izhaja, da je policist, ki je vodil postopek, svoje naloge opravil nestrokovno in z namenom, da bi protestnici škodoval ter jo ustrahoval.

VEČ >>>

Pri PMVD pozdravljamo analizo pravnih podlag prekrškovnih postopkov v času epidemije COVID-19, ki jo je včeraj predstavila ministrica za pravosodje. Pozivamo pristojne, da analizo v celoti objavijo, saj bo to omogočilo informirano in kakovostno javno razpravo o njeni vsebini.

VEČ >>>

Epidemija koronavirusa ne pojenja, slovenski volilni upravičenci pa se bomo že letos jeseni večkrat podali na volišča. V luči tega je nujno, da se najdejo ustrezne zakonodajne in praktične rešitve, ki bodo omogočale glasovanje vsem volilnim upravičencem. Le tako bodo volitve zares legitimne.

VEČ >>>

Menimo, da ni pravne podlage za izplačilo nadomestil ministrom in ministricam za neizrabljen dopust.

VEČ >>>

Pravna mreža za varstvo demokracije pozdravlja nove usmeritve in obvezna navodila za ravnanje policije ob javnih shodih.

VEČ >>>

Objavljamo pismo, ki smo ga poslali ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

VEČ >>>

Odgovor PMVD na NSi-jevo napoved nasprotovanju noveli družinskega zakonika.

VEČ >>>

Glede izjav v oddaji »Kdo vam laže« smo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani poslali pisno vprašanje, ali so že ukrepali v skladu z zakonskimi pooblastili.

VEČ >>>

Prijavi se na

novice PMVD

Hvala!
Ups, nekaj je šlo narobe.

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.