Novice

Kolaž elementov: šop časopisov, obrisi osebe z megafonom, grafični elementi.

Pravna mreža za varstvo demokracije vabi na okroglo mizo z naslovom »Izzivi urejanja ustavnega položaja in imenovanja sodnikov«, ki bo v četrtek, 1. februarja 2024, v uHotelu, Miklošičeva 3, Ljubljana, v Salonu Iris.

VEČ >>>

Sodniško društvo je pozvalo vse sodnike in sodnice, da v času protesta, med drugim, zamrznejo svoje sodelovanje v različnih komisijah in organih, ustanovljenih s strani izvršilne veje oblasti, kamor spadajo tudi izpitne komisije za pravniški državni izpit.

VEČ >>>

Zgodovina urejanja sodniških plač je dolga in zapletena, vpogled vanjo pa lahko olajša razumevanje posameznih aktivnosti in odločitev strani v sporu. V Pravni mreži za varstvo demokracije smo zato pripravili krajši kronološki pregled odločb Ustavnega sodišča, ki se nanašajo (ne)ustavnost plač sodnikov.

VEČ >>>

V Parku izbrisanih, ki so ga uredili pred Centrom Rog v Ljubljani, so postavili spomenik v obliki polovice črke Ć, ki simbolizira izbris več kot 25.000 ljudi iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije pred več kot tremi desetletji. Avtorji spomenika Vuk Ćosić, Aleksander Vujović in Irena Woelle so od objave rezultatov natečaja, na katerem je bila izbrana njihova rešitev, deležni groženj, postali so tarča medijskih diskreditacij, lažnih in žaljivih trditev, ki imajo hude posledice zanje, za njihove družine in za družbo kot celoto.

VEČ >>>

Učno gradivo o SLAPP tožbah

Poročilo |

Za vse, ki bi se želeli dodatno poglobiti v temo SLAPP tožb, objavljamo gradiva, ki so nastala v okviru evropskega projekta PATFox. Na spletni strani je na voljo celovit kurikulum, ki je v pomoč pravnikom pri prepoznavi SLAPP tožb in boju zoper njih je objavljen tukaj, objavljeni pa so tudi različni posnetki predavanj, priročniki in druga gradiva, ki so jih pripravile partnerske organizacije.

VEČ >>>

V četrtek, 16. novembra 2023 smo v okviru projekta PATFox v uHotelu v centru Ljubljane izvedli drugo usposabljanje o zastraševalnih strateških tožbah zoper sodelovanje javnosti (SLAPP tožbah). Ta dogodek je delno ponovil in nadgradil prejšnje usposabljanje o SLAPP tožbah, ki je potekalo 3. februarja 2023 v Hiši EU.

VEČ >>>

Predlog zakona o obnovi »poenostavitve« na škodo javnega interesa ne predvideva zgolj za gradnjo nadomestnih objektov (npr. stanovanjskih hiš) in z njimi povezane infrastrukture, temveč tudi za kompleksnejše gradnje, povezane z gradnjo tretje razvojne osi, kar pomeni, da bo lahko upravna enota izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo tretje razvojne osi, ne da bi se predhodno prepričala, da nameravana gradnja nima (pomembnih) škodljivih vplivov na okolje.

VEČ >>>

Okrajno sodišče v Trbovljah je ministru za delo Luki Mescu s sklepom izreklo sodni opomin, ker je storil kaznivo dejanje razžalitve zoper Bernarda Brščiča. Obžalujemo odločitev ministra Mesca, da se zoper sklep ne bo pritožil, saj je odločanje s strani višjih instanc (zlasti v tako mejnih primerih kot je obravnavani) nujno za oblikovanje sodne prakse, ki je skladna z odločitvami najvišjih nacionalnih in evropskih sodišč.

VEČ >>>

Objavljamo prošnjo, s katero smo Informacijsko pooblaščenko zaprosili za mnenje glede 14. člena Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ), ki od organizatorja shoda zahteva, da ob prijavi protesta poda večje število osebnih podatkov tako organizatorja kot tudi vodje zbiranja ter vodje rediteljev.

VEČ >>>

Evropsko sodišče za človekove pravic (ESČP) je odločilo, da pritožbe nekdanjih članov organov upravljanja RTV Slovenija razglasi za nedopustne.

VEČ >>>

Prijavi se na

novice PMVD

Hvala!
Ups, nekaj je šlo narobe.

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.