Novice

Kolaž elementov: šop časopisov, obrisi osebe z megafonom, grafični elementi.

Včeraj je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v primeru Bavčar proti Sloveniji (17053/20)ugotovilo kršitev domneve nedolžnosti po drugem odstavku 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), hkrati pa ugotovilo, da slovensko sodišče z obsodbo Bavčarja ni kršilo načela zakonitosti v kazenskem pravu po 7. členu EKČP.

VEČ >>>

Računsko sodišče je ob revizijskem poročilu pritrdilo stališču Pravne mreže in ugotovilo, da Vlada ni imela pravne podlage za izplačilo omenjenih nadomestil.

VEČ >>>

S pravnimi sredstvi proti sovražnemu govoru

Izjava za javnost |

Na Pravni mreži opažamo, da se sovražni govor s pomočjo interneta zelo hitro širi. To prinaša številne negativne posledice za žrtve sovražnega govora in družbo kot celoto. V zadnjem času smo zaznali povečanje števila sovražnih sporočil, povezanih s postavitvijo obeležja izbrisanim v obliki zgornjega dela črke ć, zaradi česar smo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zoper pravno osebo Nova hiša d. o. o. in odgovornega urednika Marka Puša ter neznane storilce_ke podali naznanilo suma storitve kaznivega dejanja zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

VEČ >>>

Na Komisijo za preprečevanje korupcije smo naslovili prošnjo za čimprejšnjo javno opredelitev glede zaposlitve ministra za zdravje pri zasebniku, ki je po našem mnenju sporna z vidika integritete in preprečevanja korupcije.

VEČ >>>

Leto po izplačilu nadomestil za neizrabljen dopust, ki so jih prejeli ministri v sestavi prejšnje Vlade RS, še zmeraj ni jasno, kakšno je mnenje državnega odvetništva in Ministrstva za javno upravo in kakšni so bili ukrepi in ugotovitve Urada za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance.

VEČ >>>

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji 24. nujni seji po skrajšanem postopku obravnaval in potrdil dopolnjen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (v nadaljevanju: novela ZPolS-G).

VEČ >>>

Pri Pravni mreži smo preučili Uredbo o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije in menimo, da ni skladna z ustavnim načelom zakonitosti, po katerem je izvršilna oblast vezana na zakon in ne sme prekoračiti okvira zakona.

VEČ >>>

Delimo odziv Pravne mreže na postopanje policije na Podnebnem štrajku 2023.

VEČ >>>

Vlada je 29. 3. 2023 Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zavodih in predlagala, da Državni zbor Predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Na Pravni mreži smo zaskrbljeni zaradi postopka obravnavanja Zakona o zavodih, kot tudi zaradi same vsebine zakona.

VEČ >>>

Ob podpori Pravne mreže smo včeraj, 27. 3. 2023, članice referendumske koalicije "RTV je ZAkon" na Ustavno sodišče RS vložile intervencijo, v kateri izkazujemo, da je sprememba Zakona o Radioteleviziji Slovenija iz leta 2005 nujna za varovanje svobode medijev in pravice javnosti do obveščenosti, novelo zakona iz leta 2022 pa je potrebno uveljaviti brez odlašanja.

VEČ >>>

Prijavi se na

novice PMVD

Hvala!
Ups, nekaj je šlo narobe.

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.