Dosežki
pravne mreže

Kolaž elementov: zmagovalni roki v zraku, članice PMVD, sodniška tehtnica, grafični elementi.

2022

Pravno pomoč smo nudili 494 posameznicam in posameznikom

Pravna pomoč |

S pravnim znanjem smo pomagali ljudem, ki so se obrnili na nas. Pravni nasveti so se nanašali predvsem na ukrepe za preprečevanje epidemije covida-19, preganjanje na javnih shodih s strani policije ter uresničevanje ostalih človekovih pravic in svoboščin.

Vložili smo 28 uspešnih zahtev za sodno varstvo

Zmage na sodiščih |

Na podlagi naših zahtev za sodno varstvo so sodišča in policija 18-krat ustavili prekrškovne postopke, s čimer so bili posamezniki in posameznice oproščeni plačila glob.

Sodelujemo že z 71 odvetniškimi pisarnami in pravnimi strokovnjaki_njami

Skupnost |

S pomočjo široke mreže odvetnic_kov in drugih pravnih strokovnjakov_inj z območja cele države smo zmanjšali razliko v razpoložljivih finančnih in pravnih sredstvih med državo ter posamezniki_cami, ki se borijo za človekove pravice in demokratične vrednote.

2-krat smo bili uspešni s prijavo zagovorniku načela enakosti

Prijava |

Zagovornik je na podlagi naše prijave ugotovil, da je Radio Ognjišče določene stranke diskriminiral na podlagi vere ali prepričanja, in sicer na področju dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti. Poleg tega je zagovornik na podlagi naše pobude izvedel oceno diskriminatornosti energetskega dodatka za odpravo posledic energetske revščine in ugotovil, da je diskriminatoren. Solidarnostni dodatek ne odpravlja neenakosti upravičenk_cev, ki so zaradi določene osebne okoliščine v manj ugodnem položaju od povprečja.

Prejeli smo nagrado državljan_ka Evrope

Priznanje |

Za svoje delo smo prejeli nagrado državljan_ka Evrope, ki jo podeljuje Evropski parlament. Ta je v obrazložitvi zapisal, da je Pravno mrežo nagradil za projekt podpore posameznic in posameznikov ter organizacij pri uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje ukrepov, postopkov in politik, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični.

Državni zbor je sprejel novelo zakona o nalezljivih boleznih

Zakonodaja |

Državni zbor je z 49 glasovi za in 20 glasovi proti potrdil novelo zakona o nalezljivih boleznih. Besedilo predloga zakona smo s pomočjo pravnih strokovnjakov in strokovnjakinj pripravili na Pravni mreži.

Podali smo 7 pobud nadzornim institucijam

Pobuda |

Varuhu človekovih pravic smo podali 2 pobudi in ga pozvali, da se odzove na omejevanje pravice do mirnega zbiranja in pravice do svobode izražanja ter ga prosili, da preuči, ali je policija s snemanjem protestnic in protestnikov prekršila njihovo pravico do zasebnosti. Poleg tega smo informacijski pooblaščenki podali 3 prijave kršitve varstva osebnih podatkov, zagovorniku načela enakosti pa 2 prijavi diskriminatornega ravnanja.

10-krat je vrhovno državno tožilstvo na podlagi naše pobude vložilo izredno pravno sredstvo

Pobuda |

Na vrhovno državno tožilstvo smo podali pobudo za vložitev izrednih pravnih sredstev za odpravo odločb, s katerimi je bila izrečena globa po zakonu o nalezljivih boleznih. V desetih primerih nas je tožilstvo obvestilo, da je prekrškovnim organom podalo pobudo, da pri pristojnem sodišču zoper odločbe o prekršku vloži predlog za spremembo, in sicer tako, da postopek ustavi.

Naše delo je bilo pohvaljeno s strani Agencije Evropske unije za temeljne pravice

Priznanje |

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je v poročilu z naslovom "Evropska civilna družba: Še vedno pod pritiskom" kot primer dobre prakse večkrat izpostavila tudi delovanje Pravne mreže.

MNZ je umaknil soglasje za tožbe zoper protestnice in protestnike

Zagotavljanje pravice do protesta |

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi naših pozivov vladi ustavilo postopke, v katerih je od posameznic in posameznikov, ki so se udeležili neorganiziranih shodov, zahtevalo plačilo stroškov policijskega varovanja. V Pravni mreži smo večkrat opozorili, da je šlo v teh primerih za tožbe, namenjene finančnemu izčrpavanju ter utišanju aktivistov in civilne družbe.

Sestavili smo izhodišča za spremembe zakona o RTV Slovenija

Zakonodaja |

Skupaj z medijskimi strokovnjaki in strokovnjakinjami smo pripravili izhodišča za spremembe zakona o Radioteleviziji Slovenija. Spremembe se nanašajo na vodenje, upravljanje in nadzor RTV ter predstavljajo podlago za njegovo profesionalno in pluralno delovanje.

Izvedli smo 17 opazovanj protestov

Zagotavljanje pravice do protesta |

Nadzorovali smo dogajanje na 17 protestih, s čimer smo objektivno in nepristransko beležili tamkajšnje dogajanje in poročali o njem.

Podali smo 1 prijavo nezakonite državne pomoči

Prijava |

Na Evropsko komisijo smo podali pritožbo o domnevno nezakoniti državni pomoči, ki je bila iz javnih sredstev dodeljena NTV24 d. d., in sicer preko podjetja Telekom Slovenije. Državna pomoč je prepovedana, ker z dajanjem prednosti izbranemu podjetju izkrivlja konkurenco na evropskem trgu.

Predstavnice Pravne mreže smo prejele nagrado ženske o ženskah

Priznanje |

Nagrada, ki jo ob osmem marcu podeljuje društvo Mesto žensk, pomeni priznanje naših prizadevanj za uveljavljanje in spoštovanje svobodne in odprte družbe ter pravne države.

2021

V letu 2021 smo pripravili 158 vlog v prekrškovnih postopkih

Pravna pomoč |

Pomagali smo ljudem, ki so želeli na sodišču izpodbijati kazni. Nekatere smo povezali z odvetnicami in odvetniki, ki so jih brezplačno zastopali, drugim pa smo sami pomagali napisati zahteve za sodno varstvo in prekrškovne izjave.

V enem letu delovanja smo nudili pravno pomoč 1185 posameznikom

Pravna pomoč |

S pravnim znanjem smo pomagali ljudem, ki so se obrnili na nas. Pravni nasveti so se nanašali predvsem na pravico do zbiranja, ukrepe za preprečevanje epidemije covida-19 ter na uresničevanje ostalih človekovih pravic in svoboščin.

V letu 2021 smo vložili 36 uspešnih zahtev za sodno varstvo

Pravna pomoč |

Na podlagi naših zahtev za sodno varstvo so sodišča 22-krat, že sama policija pa 14-krat ustavili prekrškovne postopke, s čimer so bili posamezniki in posameznice oproščeni plačila globe.

Opravili smo že dvajseto opazovanje protestov

Zagotavljanje pravice do protesta |

Z opazovanjem protestov nadziramo prekomerno uporabo sile s strani policije, pa tudi morebitno nasilno delovanje protestnic in protestnikov in tako pripomoremo k uresničevanju pravice do protesta.

Pripravili smo predlog sprememb 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih

Zakonodaja |

S pravnimi strokovnjakinjaki ter ob posvetovanju z epidemiološko stroko smo pripravili predlog sprememb zakona in ga poslali poslanskim skupinam v DZ. S tem smo prispevali k upoštevanju odločitev ustavnega sodišča.

Vložili smo 49 izrednih pravnih sredstev na državno tožilstvo

Pravna pomoč |

Podali smo pobude državnemu tožilstvu za vložitev izrednih pravnih sredstev za odpravo odločb, s katerimi so bili posamezniki in posameznice kaznovani na podlagi odlokov, ki niso bili objavljeni v Uradnem listu.

Dosegli smo zmago na ustavnem sodišču

Zmage na sodiščih |

Ustavno sodišče je na podlagi naše pobude ugotovilo neustavnost vladne prepovedi shodov. Pri tem je poudarilo, da se pravice do protesta tudi v epidemiji ne sme omejevati bolj, kot je to nujno potrebno.

Prijavi se na

novice PMVD

Hvala!
Ups, nekaj je šlo narobe.

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.