Novice

Kolaž elementov: šop časopisov, obrisi osebe z megafonom, grafični elementi.

Predlog zakona o obnovi »poenostavitve« na škodo javnega interesa ne predvideva zgolj za gradnjo nadomestnih objektov (npr. stanovanjskih hiš) in z njimi povezane infrastrukture, temveč tudi za kompleksnejše gradnje, povezane z gradnjo tretje razvojne osi, kar pomeni, da bo lahko upravna enota izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo tretje razvojne osi, ne da bi se predhodno prepričala, da nameravana gradnja nima (pomembnih) škodljivih vplivov na okolje.

VEČ >>>

Okrajno sodišče v Trbovljah je ministru za delo Luki Mescu s sklepom izreklo sodni opomin, ker je storil kaznivo dejanje razžalitve zoper Bernarda Brščiča. Obžalujemo odločitev ministra Mesca, da se zoper sklep ne bo pritožil, saj je odločanje s strani višjih instanc (zlasti v tako mejnih primerih kot je obravnavani) nujno za oblikovanje sodne prakse, ki je skladna z odločitvami najvišjih nacionalnih in evropskih sodišč.

VEČ >>>

Objavljamo prošnjo, s katero smo Informacijsko pooblaščenko zaprosili za mnenje glede 14. člena Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ), ki od organizatorja shoda zahteva, da ob prijavi protesta poda večje število osebnih podatkov tako organizatorja kot tudi vodje zbiranja ter vodje rediteljev.

VEČ >>>

Evropsko sodišče za človekove pravic (ESČP) je odločilo, da pritožbe nekdanjih članov organov upravljanja RTV Slovenija razglasi za nedopustne.

VEČ >>>

Objavljamo odziv policije na prispevek »Policija bi morala preganjati sovražni govor, ne pa ga sama razpihovati«, ki je bil na naši spletni strani objavljen 30. 9. 2023 ter podajamo nekaj dodatnih pojasnil in opažanj.

VEČ >>>

Včeraj je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v primeru Bavčar proti Sloveniji (17053/20)ugotovilo kršitev domneve nedolžnosti po drugem odstavku 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), hkrati pa ugotovilo, da slovensko sodišče z obsodbo Bavčarja ni kršilo načela zakonitosti v kazenskem pravu po 7. členu EKČP.

VEČ >>>

Računsko sodišče je ob revizijskem poročilu pritrdilo stališču Pravne mreže in ugotovilo, da Vlada ni imela pravne podlage za izplačilo omenjenih nadomestil.

VEČ >>>

S pravnimi sredstvi proti sovražnemu govoru

Izjava za javnost |

Na Pravni mreži opažamo, da se sovražni govor s pomočjo interneta zelo hitro širi. To prinaša številne negativne posledice za žrtve sovražnega govora in družbo kot celoto. V zadnjem času smo zaznali povečanje števila sovražnih sporočil, povezanih s postavitvijo obeležja izbrisanim v obliki zgornjega dela črke ć, zaradi česar smo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zoper pravno osebo Nova hiša d. o. o. in odgovornega urednika Marka Puša ter neznane storilce_ke podali naznanilo suma storitve kaznivega dejanja zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

VEČ >>>

Na Komisijo za preprečevanje korupcije smo naslovili prošnjo za čimprejšnjo javno opredelitev glede zaposlitve ministra za zdravje pri zasebniku, ki je po našem mnenju sporna z vidika integritete in preprečevanja korupcije.

VEČ >>>

Leto po izplačilu nadomestil za neizrabljen dopust, ki so jih prejeli ministri v sestavi prejšnje Vlade RS, še zmeraj ni jasno, kakšno je mnenje državnega odvetništva in Ministrstva za javno upravo in kakšni so bili ukrepi in ugotovitve Urada za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance.

VEČ >>>

Prijavi se na

novice PMVD

Hvala!
Ups, nekaj je šlo narobe.

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.