Računsko sodišče pritrdilo stališču Pravne mreže, da so nadomestila ministrom za neizrabljen dopust neupravičena

Odziv

Računsko sodišče je ob revizijskem poročilu pritrdilo stališču Pravne mreže in ugotovilo, da Vlada ni imela pravne podlage za izplačilo omenjenih nadomestil.

novice-dopusti.width-1100.jpg

Tednik Mladina je julija lani razkril, da so ob prenehanju svoje funkcije ministri, državni sekretarji in svetovalci prejšnje vlade prejeli visoka nadomestila za neizrabljen letni dopust. Na Pravni mreži smo že avgusta lani ocenili, da pravna podlaga za izplačila ne obstaja, zato smo v izjavi za javnost “Država naj zahteva vračilo nadomestil za neizrabljen letni dopust, ki so jih prejeli ministri v sestavi prejšnje Vlade RS” 1) pozvali Vlado RS, naj čimprej vloži tožbe na ugotovitev ničnosti odločb, ki so bile podlaga za izplačila, 2) predlagali Računskemu sodišču, naj opravi revizijo teh postopkov in 3) podali prijavo Uradu RS za nadzor proračuna za uvedbo inšpekcijskega postopka zoper ravnanje Komisije Vlade RS, ki je izdala odločbe o upravičenosti do izplačila nadomestila.

Računsko sodišče je ob revizijskem poročilu “Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022” pritrdilo stališču Pravne mreže in ugotovilo, da Vlada ni imela pravne podlage za izplačilo omenjenih nadomestil. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč ne predstavlja ustrezne pravne podlage za odločitev o upravičenosti izplačil nadomestila za neizrabljeni letni dopust ministrom, saj se zanje uporablja Zakona o poslancih (ZPos), ki pa pravice do izplačila nadomestila v primeru neizrabljenega letnega dopusta ne predvideva. Računsko sodišče je pozvalo državno odvetništvo k podaji mnenja o možnostih vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.

Pri Pravni mreži smo na problem neupravičene in nezakonite porabe javnih sredstev intenzivno opozarjali več kot eno leto. Generalni sekretariat Vlade RS se je na srečanju 22.8.2022 zavezal, da se bo dodatno posvetoval z državnim odvetništvom in Ministrstvom za javno upravo. Kljub več urgencam vse do danes nismo prejeli dodatnih informacij o pravnih stališčih organov ali poteku postopkov. Zdi se, da tudi nova vlada niti strokovnjaki s področja sistema plač v javnem sektorju, sistema ne razumejo najbolje, saj ga v primeru nejasnosti interpretirajo v korist funkcionarjem, pri tem pa pozabljajo, da funkcionarji niso delavci, ki bi kot šibkejša stranka potrebovali zaščito delovnega prava, ampak so nosilci oblasti. Njihova prva naloga je, da svoje oblasti ne zlorabijo, da zavarujejo integriteto funkcij, ki jih zasedajo, in da ščitijo zakonito porabo javnih sredstev, zlasti takrat, ko bi od nezakonite porabe lahko imeli korist sami.

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.