Neodzivanje vlade glede neupravičenih nadomestil za neizrabljen dopust, ki so jih prejeli ministri v sestavi prejšnje Vlade RS

Komentar

Leto po izplačilu nadomestil za neizrabljen dopust, ki so jih prejeli ministri v sestavi prejšnje Vlade RS, še zmeraj ni jasno, kakšno je mnenje državnega odvetništva in Ministrstva za javno upravo in kakšni so bili ukrepi in ugotovitve Urada za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance.

novice-nadomestilo-dopusti.jpg

Pravna mreža je poleti 2022 v medijih zasledila novico, da so ministri, državni sekretarji in svetovalci prejšnje vlade prejeli visoke odškodnine za neizrabljen letni dopust. Kot smo že poročali smo preučili zakonodajo in menimo, da ni pravne podlage za izplačilo nadomestil ministrom in ministricam, zato smo Vlado RS pozvali naj zoper vpletene osebe vloži tožbe na ugotovitev ničnosti odločb, na podlagi katerih so bila izplačana nadomestila za neizrabljen dopust. Vladi RS smo v pozivu pojasnili, zakaj menimo, da ni pravne podlage za izplačilo nadomestil, mnenje smo tudi jasno argumentirali in ga javno objavili.

V zvezi s tem nas je Generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl dne 22.8.2022 sprejela na sestanek. Na sestanku nas je seznanila, da je Urad za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance začel z obravnavo prijave, povezane z domnevnimi nepravilnostmi pri izplačilu nadomestil za neizrabljen letni dopust ministrom, državnim sektarjem, vodjem kabinetov in svetovalcem prejšnje vlade. Poleg tega pa je bilo rečeno, da se bo Generalni sekretariat Vlade dodatno posvetoval z državnim odvetništvom in Ministrstvom za javno upravo. Dne 22.9.2022 smo na Generalni sekretariat Vlade naslovili elektronsko sporočilo, v katerem smo vprašali, če so dodatna posvetovanja z državnim odvetništvom in Ministrstvom za javno upravo že opravili. Zanimalo nas je tudi, ali so se odločili za nadaljnje ukrepanje in ali bodo od ministrov prejšnje Vlade zahtevali vračila nadomestil.

Do danes s strani Vlade RS nismo prejeli še nobenega odgovora. Tako leto po izplačilu nadomestil še zmeraj ni jasno, kakšno je mnenje državnega odvetništva in Ministrstva za javno upravo in kakšni so bili ukrepi in ugotovitve Urada za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance.

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.