Vabilo k pripravi prispevkov za Poročilo o stanju pravne države za Slovenijo

Poziv

Pravna mreža za varstvo demokracije vabi nevladne organizacije, iniciative, skupine in zainteresirane posameznike k sodelovanju pri pripravi prispevkov za drugo Poročilo o stanju pravne države za Slovenijo. Mreža bo koordinirala pripravo poročila s prispevki na posamezna vprašanja poročila.

Poročilo zajema štiri vsebinske stebre:

  • nacionalne pravosodne sisteme,
  • protikorupcijske okvire,
  • pluralnost in svobodo medijev ter
  • druga institucionalna vprašanja, povezana s sistemom zavor in ravnovesij, ki so bistveni elementi za učinkovit sistem demokratičnega upravljanja.

V zadnji steber ("druga institucionalna vprašanja") se umešča tudi položaj in delovanje civilne družbe ter pogojev za njeno aktivno vključevanje. Posebna pozornost v poročilu bo v sklopu zadnjega stebra dana tudi ukrepom za zajezitev epidemije.

Interes za sodelovanje nam, prosimo, sporočite do ponedeljka, 15.2.2021 na pomoc@pravna-mreza.si.


Oporna gradiva:

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.