Pravne sprehajalnice

Pravne sprehajalnice so sprehod in delavnice hkrati. Zasnovali smo jih skupaj z različnimi pravnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami ter pravnimi institucijami. Njihov namen je dijakom in dijakinjam slovenskih srednjih šol približati pravne vsebine v obliki obiskov pravnih institucij in sprehodov po pravno pomembnih točkah regionalnih središč.

Pravne sprehajalnice

Pravne sprehajalnice zapolnjujemo vrzel v izobraževalnem procesu, ki mladim ne predstavlja pravnih področij ali jih spoznava s pravnimi institucijami ali nenavseazdnja s povezanimi poklici. Lani se je v slovenskih gimnazijah prvič začel izvajati obvezni vsebinski sklop Aktivno državljanstvo, ki šolam in učiteljem daje veliko avtonomije pri izvedbi, bistveno pa je, da se dijaki seznanijo in sodelujejo v procesih demokratičnega odločanja in sobivanja.

V šolskem letu 2023-24 smo v Ljubljani in Mariboru izvedli pilotne sprehajalnice s petimi različnimi pravnimi vsebinami:

  • Od umora do zapora – kazenskopravna sprehajalnica
  • Od izražanja do protesta – ustavnopravna sprehajalnica
  • Od zibelke do groba – družinsko in dednopravna sprehajalnica
  • Od žepnine do penine – potrošniško-podjetniška sprehajalnica
  • Od dijaka do delavca – delovnopravna sprehajalnica

V projektu smo sodelovali s širokim spektrom institucij, ki bodisi oblikujejo pravna pravila ali pa ta uporabljajo: Okrožno sodišče v Ljubljani, Okrožno sodišče v Mariboru, Okrajno sodišče v Ljubljani, Delovno in socialno sodišče Ljubljana, Sindikat zdravstva in socialnega varstva, Zavod RS za zaposlovanje, Policija, Vrhovno državno tožilstvo, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana ter Maribor, Ginekološka klinika, Muzej bančništva Slovenije, Mestna občina Ljubljana, RTV Slovenija, Časnik Večer ter Zveza potrošnikov Slovenije.

Ignorantia iuris nocet! Nepoznavanje prava škoduje!
Projekt se izvaja od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024, sofinanciran pa je iz sredstev sklada ACF.

ACF Slovenia


Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.