Poziv sodnikom_cam, da ne ovirajo poteka pravniških državnih izpitov

Poziv

Slovensko sodniško društvo je pozvalo vse sodnike in sodnice, da v času protesta, med drugim, zamrznejo svoje sodelovanje v različnih komisijah in organih, ustanovljenih s strani izvršilne veje oblasti, kamor spadajo tudi izpitne komisije za pravniški državni izpit.

SLIKA SAJT (28).jpg

Udeležba sodnikov in sodnic v komisijah za pravniški državni izpit ne spada v okvir njihovih delovnih obveznosti in je torej stvar prostovoljne odločitve. Za delo v izpitni komisiji so sodniki in sodnice tudi posebej plačani. Članstvo v izpitni komisiji torej na noben način ni povezano s problemom sodniških plač, zato je neprimerno, da bi negativne posledice zaradi neurejenih sodniških plač trpeli kandidati in kandidatke za pravniški državni izpit, ki so v študij za enega najbolj zahtevnih izpitov v pravniški karieri vložili več mesecev truda, priprava in opravljanje izpita sta za mlade pravnike in pravnice eden najbolj stresnih dogodkov v karieri, poleg tega ima prestavljanje izpita za mnoge kandidate in kandidatke lahko tudi negativne posledice na delovnopravnem področju.

Pozivamo sodnike in sodnice, da izkažejo poklicno solidarnost in razumevanje do položaja svojih praviloma mlajših kolegov in kolegic, nadaljujejo s sodelovanjem v komisijah in ne ovirajo poteka pravniških državnih izpitov.

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.