Vložena kazenska ovadba zoper Uroša Urbanijo v zadevi STA

Izjava za javnost

V sodelovanju z Odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle je Pravna mreža za varstvo demokracije na pristojno državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper mag. Uroša Urbanijo, direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje (UKOM), in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po drugem v zvezi s prvim odstavkom 257. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).

Urošu Urbaniji se v ovadbi očita, da je kot uradna oseba in javni uslužbenec zlorabil svoj uradni položaj in prestopil meje svojih uradnih pravic s tem, ko je od Slovenske tiskovne agencije (STA) od oktobra 2020 večkrat zahteval poslovno dokumentacijo, čeprav bi dostop do te dokumentacije imela lahko le Vlada RS, ki po Zakonu o Slovenski tiskovni agenciji v imenu Republike Slovenije izvaja pravice ustanovitelja. Pooblastila za prenos družbeniških upravičenj z Vlade RS na UKOM slednji nikoli ni izkazal.

Upoštevajoč vsebino zahtevane dokumentacije je Uroš Urbanija prav tako posegel v avtonomijo in uredniško neodvisnost STA, kar je tako v nasprotju z Zakonom o Slovenski tiskovni agenciji kot tudi z Zakonom o medijih. Uroš Urbanija je opustil tudi uradno zakonsko dolžnost financiranja STA, ker ni odredil in odobril nakazil nadomestila za opravljanje javne službe, čeprav se sredstva za izvajanje javne službe STA v letu 2021 (tako kot vsa leta doslej) nahajajo na proračunski postavki UKOM.

STA svojo zakonsko obvezno javno službo tako že 138. dan opravlja brez plačila, zaradi česar ji nastaja velika premoženjska škoda in je ogrožen njen nadaljnji obstoj. Takšno protipravno stanje je nujno prekiniti in raziskati naznanjena kazniva dejanja ter zoper osumljenca vložiti obtožni predlog.

Za več informacij:

  • Nataša Pirc Musar, Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, 01 235 50 30
  • Katarina Bervar Sternad, Pravna mreža za varstvo demokracije, 031 684 182

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.