Izjava za javnost v zvezi s sklepom Ustavnega sodišča glede prepovedi shodov

Izjava za javnost

Zelo nas veseli, da je Ustavno sodišče RS včeraj sprejelo sklep, s katerim je zadržalo izvrševanje tretjega odstavka 4. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, torej odloka, ki se nanaša na prepoved shodov. Shodi so do vključno nedelje, 18. aprila, še prepovedani, ustavno sodišče je Vladi RS naložilo, da v sedmih dneh sprejme novo ureditev glede načina izvajanja shodov.

V sodelovanju z Odvetniško pisarno Zakonjšek se je Pravna mreža za varstvo demokracije (PMVD) zaradi dolgotrajne prepovedi oziroma bistvene omejitve pravice do protesta odločila podpreti pobudnika, ki sta 2. 3. 2021 vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka. Pri vložitvi pobude je PMVD nudila strokovno podporo, k argumentaciji pa je s svojim pravnim znanjem prispevalo več strokovnjakov in strokovnjakinj s področja ustavnega prava.

Ustavno sodišče je obenem obema pobudnikoma priznalo pravni interes za vložitev pobude in pobudo sprejelo v postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti.

V obrazložitvi sodišče navaja, da vlada za preprečevanje širjenja okužb predpisuje načine izvajanja različnih oblik združevanja ljudi, na primer za nakupovanje, poslovne sestanke, športno-rekreacijske in verske dejavnosti, po drugi strani pa je v celoti in za daljše obdobje prepovedala shode. Pri tem pa ni ustrezna niti popolna prepoved niti omejitev mirnih zbiranj na deset oseb (kakršna je v kratkem vmesnem obdobju veljala), saj je sporočilo desetih oseb bistveno šibkejše od sporočila, ki ga izrazi več oseb.

Ustavno sodišče se je za začasno zadržanje odločilo, ker dlje časa, ko traja ukrep, večje so njegove škodljive posledice, če se kasneje izkaže za protiustavnega. Obenem je pri urejanju pravice do mirnih zbiranj po mnenju sodišča ključno, da se shodov, ki so aktualni glede na vsakokratno politično situacijo, kasneje ne da nadomestiti in s tem odpraviti škodljivih posledic takšne prepovedi.

Sodišče tudi poudarja, da pravica do mirnega zbiranja in pravica do svobodnega izražanja mnenj tvorita osrednji steber pravic demokratične družbe, zato mora biti omejevanje teh dveh pravic znotraj odloka, ki ureja omejevanje gibanja, posebej skrbno in mora prestati test nujnosti, primernosti in sorazmernosti.

Ustavno sodišče je vladi naložilo, da določi razumne in argumentirane omejitve glede na splošno epidemiološko sliko in specifike obnašanja ljudi na shodih. Pri tem mora vlada upoštevati, da imajo shodi večji ustavnopravni pomen kot zasebna druženja, shodov pa ne sme obravnavati manj ugodno kot zbiranja za namen verskega udejstvovanja. Vlada ima na voljo različne epidemiološke ukrepe, s katerimi je mogoče pri shodih preprečiti prenos nalezljive bolezni, npr. za shode lahko določi podobne pogoje kot za verske obrede, določi maksimalno število udeležencev, opredeli minimalno razdaljo ter uporabo mask in razkuževalnih sredstev.

Za več informacij:

- Anuška Podvršič, 031 696 232

- Katarina Bervar Sternad, 031 684 182

- Nataša Posel, 040 830 373

- Barbara Rajgelj, 041 391 371

- Jasna Zakonjšek, 031 638 006

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.