Izjava PMVD
in poziv Vladi


Nov odlok glede shodov ne sledi duhu ustave RS in odločitve Ustavnega sodišča ter ne upošteva epidemiološke stroke

20.04.2021

Ustavno sodišče je 15. aprila s sklepom zadržalo prepoved shodov in Vladi naložilo, da sprejme novo ureditev glede načina izvajanja shodov. Vlada je že 16. aprila sprejela dopolnitve Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. V PMVD ugotavljamo, da sprejete dopolnitve ne sledijo zahtevam Ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče je Vlado izrecno opozorilo na ustavnopravni pomen shodov in ji naložilo, da določi razumne in argumentirane omejitve. Vlada pa je z dopolnitvijo odloka določila maksimalno število ljudi, ki se po novem lahko zbirajo na organiziranih javnih shodih, na največ sto ljudi – to največje dovoljeno število velja tako za zaprte prostore kot za shode na prostem. Poleg tega so še zmeraj popolnoma prepovedani neorganizirani shodi. Odlok je nejasen, saj iz njega ni mogoče razbrati, kako bo prekrškovni organ ravnal ob morebitnih kršitvah, obenem pa k odloku ni priloženo gradivo, iz katerega bi bili razvidni strokovno utemeljeni argumenti za takšno odločitev. Omejitev na sto ljudi ni epidemiološko utemeljena in je zato pavšalna ter kaže na nerazumevanje ali celo ignoriranje ustavnega pomena pravic do mirnega zbiranja in do svobode izražanja.

Da nova ureditev nima podlage v epidemioloških razlogih, gre sklepati tudi iz danes javno objavljene izjave dr. Maria Fafangla, predstojnika centra za nalezljive bolezni pri NIJZ, ki je odstopil iz strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri ministrstvu za zdravje. V izjavi je med drugim zapisal: »Kot epidemiologu se mi zdi naravnost grozljivo, da bom odločal o tem, ali in koliko posameznikov lahko svobodno izrazijo svoje mnenje o čemerkoli na javnem (zunanjem) prostoru. Kot epidemiologu mi je namreč pomembno le to, da pri tej pravici upoštevajo strokovna priporočila o medsebojni razdalji in zaščitni maski, v kolikor razdalje med posamezniki ni

V PMVD Vlado pozivamo, da skladno s sklepi Ustavnega sodišča pripozna poseben pomen pravice do mirnega zbiranja in do svobode izražanja ter da skladno s sklepi Ustavnega sodišča najde strokovno utemeljeno rešitev, ki bo posameznikom dejansko omogočila varno uresničevanje teh pravic, ki so temelj demokratične družbe.