Poročilo o opazovanju protesta 22. oktobra 2021

Deset opazovalcev_k Pravne mreže za varstvo demokracije je v petek, 22. oktobra, ponovno izvedlo monitoring protesta. Z monitoringom bomo nadaljevali tudi na morebitnih sredinih protestih prihodnji teden.


Petkov protest se je pričel na Prešernovem trgu, kjer je potekal v celoti mirno. Po dobri uri se je shod odpravil proti Ministrstvu za kulturo, kjer so se udeleženci ustavili in kjer so program poskušali nadaljevati. Policisti so promet ustavili in preusmerili, tako da na sami ulici v trajanju protesta ni bilo prometa, ki bi ga shod oviral. Ob popolnoma mirnem poteku shoda so policisti_ke popisali številne udeleženke_ce protesta, ki so se nahajali na ulici. Nekaterim je bilo rečeno, da ovirajo promet. Udeleženka je poročala, da so jo popisali brez postopka identifikacije in z navedbo, da jo že poznajo. Policisti so popisali tudi profesionalnega fotografa, drugega profesionalnega fotografa so s silo odrinili. Več udeleženk_cev je poročalo, da se policisti kljub pozivu niso želeli identificirati*. Številčnejša skupina okoli 30 policistov je udeležence_ke protesta potiskala proti kordonu policistov na drugi strani množice in zahtevala, da se udeleženci umaknejo s cestišča. Protestniki so v določenem trenutku sicer lahko videli policista, ki je uporabljal megafon, vendar ni bil razumljiv oziroma dovolj glasen.

Protest se je pod fizičnim pritiskom policistov in grožnjami s kaznimi – in dejanskimi popisovanji – moral premakniti na Muzejsko ploščad Metelkova, kjer se je končni del programa tudi zaključil. Protestniki so tako del shoda morali izvesti stran od institucije, ki so jim bila sporočila namenjena. Po mednarodnem pravu se morajo protesti sicer omogočati na lokacijah, kjer so vidni in slišani s strani tistih, ki so jim namenjeni.**

Na prav tej lokaciji (Maistrova ulica, pred Ministrstvom za kulturo) so se v preteklih mesecih protesti zgodili že velikokrat; dosledno so potekali mirno in tudi policija je nanje reagirala dosledno mirno in jih je zgolj omogočala. Tudi tokrat je protest potekal v celoti mirno, policija pa je potek shoda pred ministrstvom onemogočila.

Vse, ki bodo zaradi udeležbe na petkovem mirnem protestu prejeli globe, pozivamo, naj se obrnejo na Pravno mrežo za varstvo demokracije.

* Policist, ki opravlja naloge v uniformi, mora osebi, zoper katero začne izvajati policijska pooblastila, na njeno zahtevo povedati ime in priimek, lahko pa tudi identifikacijsko številko ter policijsko enoto. Samo takšna predhodna predstavitev daje policistu pravico, da začne z izvajanjem postopka, osebi, ki jo policist obravnava, pa jasno naznani, da gre za uradni policijski postopek (Pogosta vprašanja, PMVD).

** Poročilo Posebnega poročevalca o pravicah do mirnega zbiranja in združevanja, UN Doc. A/HRC/20/27, (2012), odstavek 40; OVSE/ODIHR in Beneška komisija, Usmeritve o pravici do mirnega zbiranja (2010), 3.5 in odst. 45; Skupno poročilo Posebne poročevalke o pravicah do mirnega zbiranja in združevanja in Posebne poročevalke o izvensodnih, hitrih in samovoljnih usmrtitvah o pravilnem upravljanju zbiranj, UN Doc. A/HRC/31/66, odstavek 24.

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.