UPRAVNE ENOTE: zamude na oddelkih za tujce

Vabilo

Vabimo vas na okroglo mizo o zamudah na upravnih enotah, specifično oddelkih za tujce, ki se bo odvila v četrtek, 14. aprila, ob 14. uri v Domu sindikatov na Dalmatinovi 14 v Ljubljani.

Vabilo na okroglo mizo UE

Na podlagi objav v medijih in odzivov ter pobud, s katerimi se na nas obračajo ljudje, na Pravni mreži za varstvo demokracije ugotavljamo, da se zaostanki pri reševanju zadev na večjih upravnih enotah, zlasti v Ljubljani, povečujejo nad razumno in opravičljivo mero. Zlasti obremenjen je oddelek za tujce, posledično pa so različnim kategorijam tujcev, od študentov in raziskovalk do delodajalk, delavcev in podjetnic, kršene številne pravice in odvzete možnosti.

Zaradi neustreznega delovanja upravnih enot in podcenjevanja obsega problema s strani oblasti dnevno nastaja nepopravljiva škoda v zasebnem, družinskem in poklicnem življenju posameznikov_ic, pa tudi velika premoženjska škoda v različnih sferah gospodarstva in negospodarstva. Brez hitrih in učinkovitih sprememb v organizaciji in kulturi poslovanja upravnih enot se bodo vrstam čakajočih tujcev pridružili še prebežniki pred vojno v Ukrajini.

Da pomagali iskati rešitve za nastalo situacijo, bomo problem osvetlili na okrogli mizi z relevantnimi sogovorniki in sogovornicami, ki bodo tudi predstavili svoje predloge za izboljšanje trenutnega stanja.


UPRAVNE ENOTE: zamude na oddelkih za tujce
Datum in ura: Četrtek, 14. 4. 2022, ob 14:00
Lokacija: Dom sindikatov, Dalmatinova 4, Ljubljana

Moderator: Uroš Škerl Kramberger, novinar Dnevnika
Gostje:
- prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijske in študentske zadeve,
- prof. dr. Boštjan Markoli, prorektor za internacionalizacijo in kakovost,
- Goran Lukić, vodja Delavske svetovalnice,
- Matija Urankar, odvetnik pri Odvetniški pisarni Senica,
- Andrej Šter, vodja konzularnega sektorja ministrstva za zunanje zadeve,
- predstavnik_ca ministrstva na notranje zadeve (povabljen_a),
- predstavnik_ca inšpektorata za javni sektor (povabljen_a),
- predstavniki UE Maribor, UE Kranj in UE Koper (povabljeni).

Na pogovor smo povabili tudi načelnika UE Ljubljana mag. Bojana Babiča, ki pa nam je odgovoril, da se zaradi povečanega obsega dela ne bo uspel udeležiti okrogle mize. Iz Inšpektorata za javni sektor so nam prav tako odgovorili, da se okrogle mize ne morejo udeležiti, so pa nam poslali svoje ugotovitve kršitev, ki so nastale na UE v postopkih s tujci.

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.