Stališče in poziv na seji Komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti

Poziv

V Pravni mreži za varstvo demokracije izpostavljamo naslednje stališči oziroma poziv:

Prvič. Mestna občina Ljubljana in policija sta v torek, 19.1.2021, v Avtonomni coni Rog izvedli poseg, ki je upoštevajoč letni čas in razglašeno epidemijo neprimeren in nesorazmeren. Uporabniki so prostore 15 let branili z zasedbo in protesti kot obliko političnega zbiranja, mestna oblast pa je poseg izpraznitve izvedla ravno v času, ko je zbiranje zaradi epidemije prepovedano. Namesto da bi se mestna oblast med epidemijo eksplicitno samo omejila od ravnanj, ki pomenijo skrajni poseg v posameznike in skupnosti, v njihov delovni in življenjski prostor, nad katerim so imeli mirno posest, je - nasprotno - poseg izpeljala ravno v času vrste omejitev in prepovedi, v času, ko se izvrševanje pravice do mirnega zbiranja kot legitimnega in demokratičnega orodja kaznuje z denarnimi kaznimi.

Drugič. Od marca lani vlada omejuje javna zbiranja. Posamezniki in posameznice, ki na javnih krajih izražajo mnenje, so kaznovani z globo 400 evrov, interpretacija zbiranj in kaznovanje pa sta arbitrarna. Prepoved mirnega zbiranja je grob poseg v človekove pravice, ki jih poleg mednarodnih paktov, katerih podpisnica je Slovenija (npr. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah), zagotavlja slovenska Ustava. Ta v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah varuje tako svobodo izražanja (39. člen Ustave) kot pravico do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj (42. člen Ustave). Tudi v času epidemije ne sme biti splošnih prepovedi zbiranj. Vsak poseg v pravico do zbiranja mora biti epidemiološko utemeljen, sorazmeren in omejen le na nujen čas, ko ni mogoče z omilitvenimi ukrepi zagotoviti popolno izvrševanje pravice. Zato je absolutna in brezpogojna prepoved ter posledično sankcioniranje javnih zbiranj, kot ga izvaja slovenska vlada, nedopustno. Nenazadnje država ob predpisanih pogojih dopušča masovna druženja v zaprtih trgovskih centrih in na delovnih mestih.

  • Zato ponovno pozivamo Vlado RS Janeza Janše, da ob epidemiološko utemeljenih pogojih omogoči izvrševanje pravice do mirnega zbiranja in svobode izražanja, ki sta ustavno varovani pravici in pogoj za delujočo demokracijo.
  • Pozivamo tudi vodstvo Policije, dr. Antona Olaja, da policija preneha sankcionirati ljudi zgolj zaradi udeležbe na mirnih zborovanjih in uresničevanja svobode izražanja ter tako ohrani status visoko strokovne, avtonomne in moderne organizacija, ki je sposobna zagotoviti visoko stopnjo varnosti ob spoštovanju zakonov, človekovega dostojanstva ter človekovih pravic in svoboščin. Enak poziv gre Zdravstvenemu inšpektoratu RS.

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.