Pravna
mnenja


Pravna mnenja celovito naslavljajo pravna vprašanja, ki so se v praksi izkazala kot pogosta ali še posebej pravno relevantna. Splošni javnosti in medijem pomagajo razumeti pravne dileme, prizadetim posameznikom in pravnim strokovnjakom pa lahko služijo kot pomoč pri argumentaciji pravnih sredstev v postopkih.

Pravno mnenje glede pravnih sredstev za povrnitev glob, izrečenih na podlagi neveljavnih predpisov za preprečevanje širjenja epidemije

Ustavno sodišče RS je decembra 2020 ugotovilo, da način podaljševanja ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije s sklepi, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, ni skladen z ustavo. Zato je na primeru podaljševanja odlokov o zbiranju v vzgojno-izobraževalnih zavodih ugotovilo, da sklepi vlade in ministrstva niso začeli veljati in se tudi niso smeli uporabljati.

V nadaljevanju je pojasnjeno, katere odloke je Vlada RS nezakonito podaljševala ter kakšne pravne možnosti za popravo krivic so na voljo državnim organom in prizadetim osebam, ki so jim bile izrečene globe na podlagi nezakonito objavljenih prepisov.

Pravno mnenje, izdelano dne 20. 1. 2021, najdete tukaj.


Pravno mnenje glede prepovedi zbiranja

Zaradi preprečitve širjenja novega koronavirusa je Vlada RS predpisala različne ukrepe, med drugim tudi prepoved zbiranja ljudi. V praksi je opaziti primere groženj z globami ali izrekanja glob, ki so jih policisti utemeljili s tem, da je majhna skupina, par ali celo posameznik izražal mnenje oz. stališče. Medtem ko je zbiranje prepovedano z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, svoboda izražanja s protikoronskimi pravnimi akti ni niti prepovedana niti omejena.

Kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, ima policija zakonsko podlago za izrekanje globe za primere zbiranj dveh ali več ljudi, če se osebe sočasno zadržujejo ali gibajo na javnem prostoru in so povezane vsaj z ohlapnim skupnim namenom zbiranja. Odprto ostaja vprašanje, ali je takšna podzakonska in zakonska ureditev skladna z ustavnim načelom sorazmernosti.

Pravno mnenje, izdelano dne 4. 1. 2020, najdete tukaj.


Pravno mnenje glede izrekanja glob zaradi hupanja med protestom

Zaradi slabega epidemiološkega stanja in omejitve pravice do zbiranja, je bilo decembra v slovenskih mestih izvedenih nekaj protestov, kjer so udeleženci svojo kritiko in nestrinjanje z delovanjem oblasti izrazili v obliki hupanja avtomobila. Policija je v zvezi s protestom, ki je potekal s pomočjo avtomobila, ugotovila več kršitev prometnih predpisov in na tej podlagi izrekla globe. Med drugim je protestnike kaznovala zaradi hupanja- uporabe zvočnih opozorilnih znakov in jim izdala plačilni nalog – plačilo globe v višini 40,00 EUR.

Kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, ravnanje policije (globa zaradi hupanja) ni bilo pravilno, saj predstavlja neutemeljeno uporabo cestnoprometnih predpisov in nasprotuje temeljnima človekovima pravicama, svobodi izražanja in svobodi zbiranja.

Pravno mnenje, izdelano dne 30. 12. 2020, najdete tukaj.


Pravno mnenje glede izrekanja glob zaradi kršenja ukrepa obveznega nošenja zaščitne maske na prostem

Zaradi preprečitve širjenja novega koronavirusa je Vlada RS predpisala različne ukrepe, med drugim tudi nošenje zaščitne maske na prostem (odprti javni prostori). Neupoštevanje predpisanih ukrepov  prekrškovni organi v praksi sankcionirajo tudi s predpisovanjem kazni – glob.

Kot bo pojasnjeno v pravnem mnenju, prekrškovni organi nimajo pravne podlage za izrekanje glob v primeru neupoštevanja ukrepa obveznega nošenja zaščitne maske v odprtih javnih prostorih.

Pravno mnenje, izdelano dne 15. 12. 2020, najdete tukaj.