Odziv policije na prispevek o problematičnosti povezovanja prosilcev za azil z varnostnimi tveganji

Odziv

Objavljamo odziv policije na prispevek »Policija bi morala preganjati sovražni govor, ne pa ga sama razpihovati«, ki je bil na naši spletni strani objavljen 30. 9. 2023 ter podajamo nekaj dodatnih pojasnil in opažanj.

387742356_701476132027265_5932235914488321274_n.jpg

Dne 30. 9. 2023 je bil na spletni strani Pravne mreže za varstvo demokracije objavljen prispevek z naslovom »Policija bi morala preganjati sovražni govor, ne pa ga sama razpihovati«. Nanj se je odzvala policija s prošnjo za objavo odziva, ki ga objavljamo v celoti:

1.jpg

2.jpg

V Pravni mreži za varstvo demokracije pozdravljamo zagotovila policije, da je na strani preganjanja sovražnega govora in ne njegovega širjenja. Hkrati izražamo pričakovanje, da bo policija v prihodnje v primerih napačnega ali nepreciznega medijskega poročanja o izjavah policije, na medije naslovila dodatna pojasnila in razlage. Zgolj primeroma navajamo nekaj izstopajočih medijskih zapisov, iz katerih je razvidno, da mediji o vsebini izjav policije poročajo na način, da prosilce za azil povezujejo s povečanjem kriminalitete v Ljubljani in večanjem varnostnih tveganj:

Da posledice neustrezne komunikacije niso zanemarljive, kaže tudi to, da se je o kriminaliteti v Ljubljani v povezavi s prosilci za azil razpravljalo v Državnem zboru na seji Knovs, in to kmalu po tiskovni konferenci PU Ljubljana (gl. npr. Knovs: Policija naj predloži statistiko o kaznivih dejanjih v Ljubljani, N1info, 29.9.2023.).

V Pravni mreži za varstvo demokracije menimo, da je hkratno komuniciranje migracij in (povečanja) kriminalitete problematično. Ne gre spregledati, da sta predstavnika policije na novinarski konferenci poudarjala tudi varnostno obremenjenost Viča kot povečanje števila prosilcev za azil, ki so nameščeni prav v Azilnem domu na Viču. Na tak način sta pojava tudi prostorsko povezala. Četudi to morebiti ni bil namen komuniciranja, prihaja na tak način do vzročno-posledičnega povezovanja migracij in kriminalitete, kar potrjujejo zgornje medijske objave. To pa prispeva k širjenju strahu in nestrpnosti do oseb migrantskega izvora ter s tem povezanih varnostnih tveganj.

Foto: Ambasada Rog.

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.