Odziv na poziv Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve

Izjava za javnost

PMVD v podporo Inštitutu 8. marec glede domnevnih kršitev volilne zakonodaje.

Novice: poziv (kolaž elementov: roke s papirnatim letalom, grafični elementi)

Ministrstvo za notranje zadeve je na Inštitut 8. marec v petek, 1. aprila, poslalo poziv za posredovanje informacij v zvezi s kampanjo “Gremo volit”. Pod poziv je bil podpisan Marko Kandolf, glavni inšpektor Inšpektorata za notranje zadeve, ki je bil na mesto direktorja imenovan istega dne. Na inšpektoratu naj bi prejeli številne anonimne prijave in vprašanja novinarjev glede domnevnih kršitev volilne zakonodaje s strani Inštituta 8. marec.

V Inštitutu 8. marec ostro zavračajo tovrstne obsodbe: “Ko smo prejeli sam dopis, smo se odločili, da poiščemo pravno pomoč. Gibanje Gremo volit je nastalo z jasnim sporočilom spodbujanja udeležbe na volitvah. Povezuje najrazličnejše ljudi iz cele Slovenije, ki si prizadevajo za nekaj lepega. Kar se nam dogaja je poskus utišanja, ki je znak strahu pred ljudstvom. Osnovna ideja pa je močnejša od poskusov ustrahovanja. Sporočilo naše kampanje je večje od Inštituta, večje od nas samih, saj predstavlja idejo širše skupnosti.“ pove direktorica Inštituta 8. marec, Nika Kovač.

Inštitut 8. marec se je na poziv odzval in ga včeraj, 6. aprila tudi naslovil na Ministrstvo za notranje zadeve. Odvetnica in pooblaščenka Inštituta 8. marec, Nataša Pirc Musar pojasni: “Iz aviona je vidno, da so se na ministrstvu zadeve lotili povsem nezakonito. V takih primerih se vedno vprašam, kako se lahko proti takšnim zlorabam prava sploh boriš. Poziv, ki ga je prejel Inštitut 8. marec je povsem nezakonit, saj prekrškovni organ od obtoženca ne sme zahtevati, naj on predloži dokaze - pot mora biti obratna. Prav tako inšpektorat naše stranke ni podučil o pravicah, ki jih ima v prekrškovnem postopku. Ta dopis lahko vidim zgolj kot zastraševalno pismo. Inšpektorat v pozivu piše, da naj bi bil prekrškovni postopek uveden šele kasneje, zato menim, da tega obvestila ni mogoče šteti kot uvedbo prekrškovnega postopka, tudi zato ne, ker iz njega niso razvidni dejstva in dokazi za domnevni prekršek, niti ne, za kateri prekršek naj bi sploh šlo. Šele po obvestilu o prekršku se postopek lahko začne. V odzivu na ta neprijazni dopis smo kljub temu pojasnili, da Inštitut 8. marec nikakor ne vodi volilne kampanje, saj se Zakon o volilni in referendumski kampanji nanaša na vsebinsko prepričevanje volivcev, naj obkrožijo točno določeno opcijo, kar pa zgolj poziv, da naj posamezniki gredo na volive, nikakor ni.” Opozorila je še, da na volitve, podobno kot Inštitut 8. marec, poziva tudi Zbor za republiko. Skupaj s stranko Inštitut 8. marec resno razmišljajo tudi o kazenski ovadbi zoper inšpektorja zaradi zlorabe uradnega položaja.

Katarina Bervar Sternad in Anuška Podvršič sta v imenu Pravne mreže za varstvo demokracije povedali, zakaj so se pridružili: “Pravna mreža za varstvo demokracije je nastala prav zaradi vse več postopkov, v katerih se znajdejo posamezniki in posameznice ter organizacije, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v pravnih postopkih. Pri tem gre ponavadi za to, da država (vlada, policija, inšpekcijski organi…) začne neke postopke zoper posameznike-ce ali organizacije, kot v tem primeru zoper Inštitut 8. marec, z namenom ustrahovanja in omejevanja kritike. Verjamemo, da se je temu potrebno nujno zoperstaviti s strokovno in sistematično uporabo prava.” Primer bodo prijavili tudi evropski komisiji SLAPP (strategic lawsuit against public participation) Koaliciji proti SLAPPom v Evropi in Evropski komisiji v okviru mehanizma poročanja o stanju vladavine prava v Sloveniji. Verjamejo, da je treba tovrstne postopke prijaviti tudi nadnacionalnim institucijam.

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.