O
nas

Kolaž elementov: logotip Pravne mreže, sodniška tehtnica, opazovalke protestov, članice PMVD.

Pravna mreža za varstvo demokracije je iniciativa, ki nudi pravno podporo posameznikom_cam* ter organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v pravnih postopkih. S pravnimi mnenji, stališči in pozivi varujemo demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo.

Nesorazmerno visoke globe zaradi javnega udejstvovanja, kazenske in odškodninske tožbe z namenom ustrahovanja in omejevanja kritike, pritiski na medije in civilno družbo, grožnje in kaznovanje javnih uslužbencev, ki se odločijo spregovoriti, predstavljajo grobo zlorabo prava. Ker je neravnotežje dostopa do finančnih in pravnih sredstev med državo in posamezniki izjemno veliko, želimo okrepiti položaj tistih, ki so jim kršene človekove pravice ter s tem prispevati h krepitvi vladavine prava in varstvu demokracije. Zagotavljali bomo podporo za uporabo pravnih sredstev za izpodbijanje postopkov in praks, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični. Verjamemo, da se je temu potrebno nujno zoperstaviti s strokovno in sistematično uporabo prava.

Demokratična oblast z ljudstvom sodeluje, državljane in prebivalce spoštuje, ne razdvaja in ne spodbuja nestrpnosti. Država, ki je utemeljena na človekovih pravicah, zagotavlja ljudem osebno svobodo, spodbuja svobodomiselnost, zagotavlja pravico do izražanja političnih prepričanj in ščiti pred zlorabo moči, ki je koncentrirana v državnih institucijah. Te morajo delovati v podporo ljudem in ne biti vir strahu.

V okviru pravne mreže strokovno pomoč nudijo visoko usposobljeni pravniki in odvetniške pisarne, njene nosilne organizacije pa so:

  • Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC)
  • Amnesty International Slovenija (AI)
  • Danes je nov dan (DJND)
  • Zavod za kulturo raznolikosti Open (Open)

* V besedilu uporabljene slovnične oblike se enakovredno nanašajo na vse spolne identitete.


Predstavitev PMVD v oddaji Intervju: