Zahteva po posredovanju številnih osebnih podatkov ima odvračalni učinek na izvrševanje pravice do protesta

Poziv

Informacijsko pooblaščenko smo zaprosili za mnenje glede 14. člena Zakona o javnih zbiranjih, ki od organizatorja shoda zahteva, da ob prijavi protesta poda večje število osebnih podatkov tako organizatorja kot tudi vodje zbiranja ter vodje rediteljev.

14.jpg

Spoštovani,

Pravna mreža za varstvo demokracije je pri svojem delu smo opazili, da ima Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ), tudi z zahtevo po posredovanju večjega števila osebnih podatkov, velik odvračalni učinek na izvrševanje pravice do protesta. Zato se na vas obračamo glede 14. člena ZJZ, ki od organizatorja shoda zahteva, da le ta ob prijavi protesta poda večje število osebnih podatkov organizatorja, vodje zbiranja ter vodje rediteljev ter vas prosimo, da nam posredujete vaše mnenje z vidika varstva osebnih podatkov.

Skladno z ZJZ mora organizator shod prijaviti najmanj tri dni pred dnevom shoda na policijsko postajo. V primer, ko shod predstavljata izredno uporabo ceste, pa organizator na upravni enoti najmanj sedem dni pred dnevom shoda zaprosi za dovoljenje. Skladno s 14. členom ZJZ mora v prijavi shoda oz. v vlogi, s katero se zaprosi za dovoljenje, navesti večje število osebnih podatkov organizatorja shoda: osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če mu EMŠO ni določen, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oz. firmo, sedež, matično številko in osebno ime zastopnice oz. zastopnika. Prav tako mora navesti več osebnih podatkov vodje shoda ter vodje rediteljev: osebno ime, EMŠO oz. datum rojstva in spol, če mu EMŠO ni določen, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Vsi shodi se objavijo na spletni strani e-uprave, kjer so javnosti dostopni podatki o osebnem imenu organizatorja (če je organizator pravna oseba, se objavi ime pravne osebe) in vodje shoda, ki je vedno fizična oseba.

Z zahtevo za posredovanje osebnih podatkov zakon neupravičeno omejuje pravico do protesta, ki je temeljna človekova pravica, posebej varovana v 39. in 42. členu Ustave RS. Pri tem država nima zgolj negativne dolžnosti, da se vzdrži posegov vanjo, temveč tudi pozitivno dolžnost spodbujanja in varstva njenega izvrševanja (odločba U-I-50/21- točka 20). Posebej visoko ustavnopravno varstvo uživajo zbiranja z namenom kolektivnega izražanja političnih mnenj.

Kadar se protesti izvršujejo proti oblastem, organizatorji pogosto ne želijo biti identificirani, saj so v nasprotnem primeru lahko deležni nesorazmernega sankcioniraja s strani oblasti. To je bilo še posebej opazno med leti 2020-22, ko je poskušala oblast identificirati tudi pobudnike neorganiziranih shodov in jih kaznovati zaradi izražanja mnenja. V tem času so bili skoraj vsi protivladni protesti neorganizirani, saj je odvračalni učinek zakonodaje, ki od organizatorja protesta zahteva razkritje številnih osebnih podatkov, aktivne državljane odvračal od prijave protestov. Takšna ureditev ima lahko negativne učinke na informiranost policije, ki je dolžna zagotavljati varnost ljudi (tako protestnikov kot vseh ostalih) in premoženja.

Odvračalni učinek ima opisana zakonodaja tudi zato, ker se z objavo osebnih podatkov organizatorja protesta, vodje shoda in vodje rediteljev razkrijejo tudi njihova politična prepričanja. Na nas so se med drugimi obrnili organizatorji Shoda za Palestino, ki so prejemali grožnje na svoje spletne in fizične naslove, ker so bili ob organizaciji protesta prisiljeni v javno objavo svojih podatkov (imena in priimka).

Glede na navedeno, ZJZ ne zadosti načelu sorazmernosti oz. najmanjšega obsega podatkov glede na namen njihovega zbiranja in obdelave. Skladno z omenjenim načelom morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Namen prijave protesta oz. pridobitve dovoljenja je predvsem v tem, da policija lahko zagotovi varnost protestnikov in varnost drugih ljudi ter premoženja. Za to policija ne potrebuje vseh omenjenih osebnih podatkov organizatorja, vodje shoda in vodje rediteljev, ampak bi po našem mnenju zadostovali le podatki iz druge alineje 14. člena ZJZ, in sicer: kraj, čas in trajanje shoda oz. prireditve, program shoda oz. prireditve ter predvideno število udeležencev. Zakon bi moral omogočiti anonimnost¸¸ organizatorja, saj v nasprotnem primeru odvračalni učinek lahko izvotli pravico do protesta.

Prosimo za vaše mnenje glede opisane problematike 14. člena ZJZ.

V pričakovanju odgovora vas prijazno pozdravljamo.

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.