Učno gradivo o SLAPP tožbah

Poročilo

Za vse, ki bi se želeli dodatno poglobiti v temo SLAPP tožb, objavljamo gradiva, ki so nastala v okviru evropskega projekta PATFox. Na spletni strani je na voljo celovit kurikulum, ki je v pomoč pravnikom pri prepoznavi SLAPP tožb in boju zoper njih je objavljen tukaj, objavljeni pa so tudi različni posnetki predavanj, priročniki in druga gradiva, ki so jih pripravile partnerske organizacije.

SLIKA SAJT (21).jpg

Strateške tožbe zoper sodelovanje javnosti, t. i. SLAPP tožbe (ang. Strategic Lawsuits Against Public Participation), so oblika zlorabe pravnih sredstev, katerih namen je omejiti svobodo izražanja in kritično javno razpravo. Gre za tožbe, ki so že na prvi pogled namenjene zastraševanju kritičnih ali drugače aktivnih posameznic in posameznikov oziroma skupin (npr. novinarjev_ark, aktivistov_istk, raziskovalcev_alk, akademikov_ičark, javnih uslužbencev_enk). Za tožene stranke SLAPP tožbe pomenijo veliko finančno in časovno breme, zato se lahko zgodi, da se posamezniki_nice zaradi strahu pred SLAPP tožbami umikajo iz javne razprave, kar šibi demokracijo.

Pomembno je, da se tudi širša javnost zaveda, da SLAPP tožbe ne prinašajo negativnih posledic le za tistega, ki je tožen, ampak za družbo kot celoto, saj gre pri SALPP tožbah za tožbe (možna pa je tudi zloraba drugih pravnih sredstev), ki so uperjene zoper samo bistvo demokracije, to je zoper svobodno in javno razpravo o temah javnega pomena. SLAPP tožba pomeni zlorabo prava, cilj te zlorabe pa je omejiti ali izničiti pravico do svobode izražanja.

Tudi v Sloveniji so SLAPP tožbe velika težava. Koalicija proti SLAPP tožbam v Evropi (CASE) je na začetku leta 2022 objavila poročilo, v katerem je predstavila problematiko SLAPP-ov. Iz poročila izhaja, da je bilo po letu 2010 v 31 evropskih državah vloženih 539 takšnih tožb, od tega 118 leta 2021. Od tega je bilo v Sloveniji od leta 2010 vloženih 41 takšnih tožb, kar jo med 31 državami, za katere je koalicija zbrala podatke, uvršča na drugo mesto po številu tožb na prebivalca.

Zavod Open je skupaj s Pravno mrežo za varstvo demokracije eden od enajstih partnerjev v evropskem projektu PATFox, katerega namen je zasnovati sistem usposabljanja pravnih strokovnjakov, da bi se z znanjem lahko kar se da uspešno odzivali na problem zastraševalnih strateških tožb v Evropi.

V okviru projekta je nastal celovit kurikulum, ki je v pomoč pravnikom pri prepoznavi SLAPP tožb in boju zoper njih (https://www.antislapp.eu/curriculum-hub/anti-slapp-curriculum), na spletni strani so objavljeni tudi različni videi predavanj in priročniki, ki so jih objavile partnerske organizacije (https://www.antislapp.eu/curriculum-hub).

SL_Sofinancira_Evropska_unija_POS.width-500.width-500.png

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.