Izjava
za javnost


Odločno nasprotujemo teptanju ustavne pravice do mirnega zbiranja; protestnikom bomo nudili potrebno pravno pomoč

23. 4. 2021

Ogorčeni smo nad sprenevedanjem vlade, ki je dodatno omejila javna zbiranja in tako povsem namerno prezrla izrecno podano ugotovitev ustavnega sodišča, da je deset oseb prenizko število za zagotovitev kolektivnega uresničevanja pravice do mirnega zbiranja. Takšno omejevanje dovoljenega števila oseb na javnih zbiranjih je povsem nerazumno tudi spričo odločitve vlade glede odpiranja na drugih področjih. Tako bo na vsaki terasi ali avtobusu dovoljeno več oseb kot pa na 10.000 kvadratnih metrov Trga republike v Ljubljani!

Ustavno sodišče je 15. aprila s sklepom zadržalo prepoved shodov in vladi naložilo, da sprejme novo ureditev glede načina izvajanja shodov. Vlada je v petek, 16. aprila, sprejela dopolnitve odloka, ki je dovoljeval zgolj organizirane, torej prijavljene proteste do 100 udeležencev, v sredo, 21. aprila, pa je sprejela nov odlok, ki dovoljuje shode do deset udeležencev.

Sprejete dopolnitve nasprotujejo ugotovitvam ustavnega sodišča, ki je zadržalo odlok, ki je vseboval popolno prepoved shodov. Glede omejitve shodov na zgolj deset udeležencev, kot je veljala med 19. in 31. marcem, je ustavno sodišče izrecno zapisalo: “Držijo tudi navedbe pobudnikov, da je sporočilo shoda desetih oseb, kakršni so bili v vmesnem času dovoljeni, bistveno šibkejše od sporočila, ki ga izrazi več oseb. Ker se pravica do zbiranja uresničuje kolektivno, lahko nastanejo škodljive posledice tudi s preveč restriktivnim omejevanjem števila udeležencev.” Ustavno sodišče je torej dalo jasno vedeti, da je omejitev shodov na deset udeležencev prekomerna, odloka, ki je to urejal, pa ni zadržalo, ker v času odločanja ni veljal.

Pravica do mirnega zbiranja in pravica do svobode izražanja sta temeljnega pomena za demokratično družbo in naloga države je, da tudi v času epidemije omogoči njuno varno izvrševanje, novi vladni odloki pa, nasprotno, ti pravici izrecno omejujejo. Ob ustreznih ukrepih je mogoče zagotoviti mirno protestiranje, ki ne ogroža pravice do zdravja. Ker vlada tega ne upošteva, bomo v Pravni mreži za varstvo demokracije nadaljevali začrtano pot in izpodbijali vladne odloke, ki izvotljujejo pravico do mirnega protestiranja in ne upoštevajo izhodišč ustavnega sodišča.

Vsem, ki bodo pravico do mirnega zbiranja in izražanja uresničevali v skladu z vsemi preventivnimi ukrepi, pa bodo za ta svoja dejanja oglobljeni, bomo nudili brezplačno pravno podporo. Za uspešnejše varstvo predlagamo, da protestniki zberejo čim več (foto) dokazov o tem, da so svojo ustavno varovano pravico uresničevali v skladu s preventivnimi ukrepi (zaščitna maska, ustrezna razdalja).