S pravom za demokracijo.

Kolaž fotografij: roka z ustavo, dve opazovalki protestov, grafični elementi.

Nimaš osebnega zdravnika, a redno plačuješ zdravstveno zavarovanje? Deli svojo izkušnjo in nam pomagaj v pravnem boju za spoštovanje pravice do izbire osebnega zdravnika!

Preučili smo Odlok o oblikovanju volilnih enot Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in ugotovili, da pri velikostih volilnih enot prihaja do takšnih razlik v številu volilnih upravičencev, da je kršeno načelo enake volilne pravice.

VEČ >>>

Eni od vidnejših protivladnih protestnic, ki se ji očita organizacijo javnega shoda, smo pomagala vložiti pritožbo na delo policije. Iz obrazložitve odločbe o prekršku namreč izhaja, da je policist, ki je vodil postopek, svoje naloge opravil nestrokovno in z namenom, da bi protestnici škodoval ter jo ustrahoval.

VEČ >>>

Pri PMVD pozdravljamo analizo pravnih podlag prekrškovnih postopkov v času epidemije COVID-19, ki jo je včeraj predstavila ministrica za pravosodje. Pozivamo pristojne, da analizo v celoti objavijo, saj bo to omogočilo informirano in kakovostno javno razpravo o njeni vsebini.

VEČ >>>

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Prijavi se na

novice PMVD

Hvala!
Ups, nekaj je šlo narobe.

Pravni blog

Vsi zapisi >>>

Kdaj zahtevki za povrnitev stroškov pravdnega postopka državi kršijo pravico do pravnega sredstva in prekomerno posegajo v pravico do zasebne lastnine?

Anuška Podvršič

V več primerih so sodišča, ko so zavrnila tožbe za plačilo odškodnin Izbrisanih, tem naložila plačilo visokega zneska stroškov pravdnega postopka, ki ga morajo plačati Republiki Sloveniji. Glede na sodno prakso ESČP se zastavlja vprašanje, ali se kršitve pravic Izbrisanih s tem ne nadaljujejo.

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.

Nadzoruj

PROTESTE

Želiš spremljati proteste ali nuditi takojšno pravno pomoč protestnikom?