Pozdravljamo analizo pravnih podlag prekrškovnih postopkov v času epidemije

Izjava za javnost

Pri Pravni mreži za varstvo demokracije pozdravljamo analizo pravnih podlag prekrškovnih postopkov v času epidemije COVID-19, ki jo je včeraj predstavila ministrica za pravosodje. Ker analiza ni javno objavljena, se do nje opredeljujemo na podlagi zapisov na spletni strani ministstva za pravosodje in medijskih objav. Pozivamo pristojne, da analizo v celoti objavijo na spletni strani ministrstva, saj bo to omogočilo informirano in kakovostno javno razpravo o njeni vsebini.

Pravica

Pri Pravni mreži od začetka delovanja opozarjamo na protiustavnost izrečenih glob na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) in si prizadevamo za spoštovanje načela zakonitosti. Da globe niso bile skladne z načeli pravne države so nam večkrat pritrdila sodišča, protiustavnost določenih vladnih ukrepov je potrdilo tudi ustavno sodišče.

Strinjamo se, da mora država pri tako množičnih kršitvah človekovih pravic (po javno dostopnih podatkih naj bi bilo uvedenih več kot 60.000 prekrškovnih postopkov), kršitve odpraviti s sistemskim ukrepom, ki bo zajel vse prizadete. Vlado tudi pozivamo, da preveri pravne in dejanske podlage za kazensko in odškodninsko odgovornost tistih, ki so kljub številnim opozorilom protipravno in v nasprotju z ustavo upravljali z epidemijo. Zgolj tako je v družbi mogoče povrniti občutek pravičnosti, enakosti vseh pred zakonom in pravne varnosti.

Po besedah pravosodne ministrice je od 5,5 milijona evrov glob “1,7 milijona evrov glob plačanih prostovoljno, preostale globe – v znesku okoli štirih milijonov evrov, pa so še v izterjavi”. Obžalujemo, da bodo prizadeti po napovedih ministrice na predloge nadaljnih ukrepov za odpravo kršitev morali čakati do januarja 2023. Skrbi nas, da se bodo v vmesnem času postopki, vključno z izvršbami, nadaljevali. To prinaša dodatno škodo posameznikom in celotni družbi. Naša skrb temelji na kontinuiranem nadlegovanju in izrekanju glob s strani policije, ki jih tudi pod novo vlado izreka vidnim protestnikom: očita jim, da naj kot organizatorji shodov v zadnjih dveh letih teh ne bi prijavili na policiji oz. niso pridobili dovoljenja pristojne upravne enote za izredno uporabo ceste. Take kazni so posledica samovoljne in nezakonite policijske interpretacije pojma organizator protesta in napačnega razumevanja spontanih javnih shodov, ki pri nadaljnjem nadlegovanju in ustrahovanju protestnikov ignorirata tako odločbe Ustavnega sodišča kot mnenje Vrhovnega državnega tožilstva. Proti tem globam smo vložili več kot 40 zahtev za sodno varstvo, zoper pravnomočno zaključene postopke smo podali pobudo državnemu tožilstvu za vložitev izrednih pravnih sredstev za odpravo odločb, zoper policiste, ki nadaljujejo s kršenjem ustavno zagotovljene pravice do mirnega zbiranja iz 42. člena Ustave RS pa bomo vložili pritožbe zoper delo policistov.

Razumemo, da se je nedemokratično in nepravno delovanje prejšnje oblasti zajedlo globoko v družbene podsisteme, a načelna naklonjenost nove oblasti pravni državi in spoštovanju človekovih pravic prizadetim posameznikom in posameznicam, nad katerimi visijo številni odprti postopki in izvršbe, ne nudi zadostnega jamstva, da bodo njihove pravice zavarovane.

Hvala za vse donacije in poslane sms-e. https://pravna-mreza.si/doniraj/ ali SMS na 1919 PMVD5

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.