Izjava
za javnost


PMVD na tožilstvo vložila predlog za začetek postopka izbrisa Društva za promocijo tradicionalnih vrednot

03.09.2021

Pravna mreža za varstvo demokracije (PMVD) je 17. avgusta 2021 na Vrhovno državno tožilstvo RS vložila prijavo, na podlagi katere zahteva sprožitev sodnega postopka za prepoved delovanja Društva za promocijo tradicionalnih vrednot. Gre za postopek, v katerem tožilstvo pri Upravnem sodišču RS vloži tožbo za prepoved delovanja društva. Sodišče torej odloči o izbrisu društva in ne zgolj odvzemu statusa delovanja v javnem interesu; status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture je omenjenemu društvu maja letos podelilo ministrstvo za kulturo.

Ustanavljanje, delovanje in omejitve pri delovanju društev ureja Zakon o društvih (UL RS, št. 61/06, v nad. ZDru-1). V 3. členu določa, da ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni. Prav tako zakon določa prepoved delovanja društva, kadar se ti nameni, cilji ali dejavnosti pojavijo pri že obstoječem društvu (41. člen ZDru-1).

V PMVD ocenjujemo, da so izpolnjeni pogoji za začetek postopka prepovedi delovanja omenjenega društva.

Društvo in njegove interese zastopa predsednik društva; v primeru Društva za promocijo tradicionalnih vrednot je to Urban Purgar. Iz njegovih javno objavljenih izjav jasno izhaja, da je njegov interes spodbujanje narodne in rasne in druge neenakopravnosti, kar je nemogoče ločiti od interesov samega društva. Društvo zastopa tudi na družabnih omrežjih (npr. twitter), kjer ima poleg svojega imena zapisano tudi, da je predsednik Društva za promocijo tradicionalnih vrednost.

Predsednik predstavlja društvo z vsemi svojimi izjavami na twitterju, kar pomeni, da njegovih izjav ne moremo ločiti na zasebne izjave in izjave, ki jih poda kot predsednik društva. To izhaja tudi iz načina njegovega pisanja, saj o društvu večkrat piše v prvi osebi ednine ali v prvi osebi množine. Ko je več politikov javno pozivalo naj se društvu odvzame status v javnem interesu, je zapisal “Meni, bi pa status uzemali, pokvarjenci”. V odgovoru poslanki Državnega zbora Nataši Sukič, ki je zahtevala, da se društvu odvzame status, je predsednik društva zapisal, da izpolnjujejo (prva oseba množine) vse pogoje za pridobitev statusa. V nekem drugem tvitu, pa je zapisal “Vsak, ki bo udrihal čez nas, predvsem pa razni politiki ki nam želijo odvzeti status naj se pripravijo na medijski linč” .

Namen zakonske omejitve oz. prepovedi delovanja društva je onemogočiti razpihovanje rasnega, verskega in drugega sovraštva oz. spodbujanje k narodni, verski ali drugi neenakopravnosti, zato se s prepovedjo delovanja takih društev uresničuje ustavno zagotovljena prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju (63. člen Ustave RS).

Na svojem twitter računu predsednik društva s svojimi tviti redno spodbuja rasno, versko enakopravnost in razpihuje sovraštvo, kar predstavlja kršitev 3. člena ZDru-1 in 14. člena Ustave RS. Med drugim je:

 • o izbrisanih zapisal: “Na ladjo pa izbrisat jih še enkrat, tokrat z domačimi izdajalci vred”,
 • v svojih tvitih večkrat piše, da LGBT osebe niso vredne življenja ter poobjavlja tvite, ki pozivajo k popolni prepovedi izražanja o temah, povezanih z vprašanji življenja LGBT oseb,
 • v sporočilih namiguje, da je pripravljen ubijati,
 • novembra lani sprašuje, ali bi mu slovenski narod zameril, če bi posnemal Breivika in postrelil protestnike na Prešernovem trgu,
 • o predsednici stranke Socialnih demokratov je napisal: “Tanja Fajon psica, ki jo je potrebno likvidirati”,
 • zagrozil je, da bo posameznike (“levičarje”) “zbrisal”,
 • v zapisu “Hitler je heroj” in tudi “Nacisti so junaki” poveličuje nacistični režim in Hitlerja kot simbol nacizma; tvit je bil objavljen dne 1.8.2021, dober mesec po tem, ko je 24. 6. 2021 društvo pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu; na nesprejemljivost tvita je opozoril tudi predsednik republike Borut Pahor, ki se na konkretna ravnanja posameznikov odziva le v izjemnih primerih. V tem primeru je dal jasno vedeti, da je treba sleherno tako izjavo obsoditi ter da morajo biti pristojne državne ustanove pozorne ter presoditi ustreznost statusa, dodeljenega organizaciji, ki jo izreče,
 • poveličevanje nacizma in Hitlerja je razvidno tudi iz drugih njegovih tvitov; tako je poobjavil tvit uporabnika Robobid, v katerem opravičuje poboje Židov, pri čemer pove, da so v 1. svetovni vojni uničili Nemčijo ipd.

Predsednik Urban Purgar je tudi v preteklosti redno pošiljal žaljiva in grozilna sporočila aktivistom in kulturnikom prek družbenih omrežij:

 • spletni strani spletno oko je zagrozil s fotografijo, na kateri ima v roki pištolo,
 • v medijih je objavil svojo fotografija, kako salutira z iztegnjeno desnico,
 • na svojem instagramu je zapisal: »Začel se je zadnji boj Slovencev z ostanki komunistične drhali za obstoj Slovenskega naroda.« in: »Golazen hotl ste vojno, dobili ste jo.«,
 • »Treniram 11x tedensko z ekipo za ta končni obračun. Dost mamo degenerirane levičarske politike in njenih predstavnikov.”

Iz povedanega izhaja, da je namen oz. dejavnost društva v nasprotju z zakonom in Ustavo RS. PMVD je kot mreža pravnikov in odvetnikov postopek sprožila, ker ocenjuje, da je sodna presoja ustavnega in zakonitega delovanja omenjenega društva izjemnega pomena za obstoj demokratične in svobodne družbe.