Javni
poziv


Javni poziv Vladi RS za ureditev zakonske podlage za nošenje mask

04.05.2021

Višje sodišče v Kopru je nedavno s sodbo ustavilo postopek zoper storilca, ki 28.10.2020 na počivališču Mlake ni nosil zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega ali nosnega predela na odprtem javnem kraju v statistični regiji na rdečem seznamu.

Sodišče pojasnjuje, da se v slovenskem pravu “prekršek predpiše z zakonom, vsebino posamezne določbe zakona pa se lahko dopolni z odlokom, ki ga izda Vlada Republike Slovenije ali posamezen minister (ko takšna določba v zakonu predstavlja blanketno normo, odlok pa dopolnilno normo). Pri tem mora drugi predpis, na katerega napoti blanketna norma, ostati v okviru napotitve. Če bi namreč drugi predpis širil polje kaznivosti, kot ga je začrtal materialni predpis, ki določa prekršek, bi šlo za razširjajočo razlago, ki v kaznovalnem pravu ni dopustna.”

Sodišče se strinja, da je nošenje mask potreben in koristen ukrep, ki ga je treba upoštevati, vendar pa Vlada RS dolžnost nošenja maske uvaja z podzakonskim aktom, brez podlage v zakonu, s čimer je je kršeno načelo zakonitosti.

Sodišče je s tem pritrdilo stališču, ki ga pravna stroka zagovarja in nanj opozarja že ves čas pandemije: ne nošenje maske po slovenskem pravu ni prekršek, ker nima ustrezne zakonske podlage. Prekršek se lahko predpiše le z zakonom, vladni odlok pa lahko zakonsko dopolni v okviru zakonske napotitve. Po 39. členu Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) lahko Vlada RS z odloki omeji zgolj svobodo zbiranja, svobodo prehajanja mej, prodajo blaga in izdelkov ter svobodo gibanja. Odlok o prepovedi mask je Vlada RS utemeljevala kot ukrep, ki omejuje gibanje, sodišče pa je ugotovilo, da je taka razlaga preširoka.

Vlado RS pozivamo, da po enem letu neupoštevanja opozoril pravne stroke pripravi spremembe Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), ki bodo zakonita podlaga za ukrepe, ki jih sprejema za zajezitev širjenja virusa SARS-COV-2.

Sodba:

Pravno mnenje o nezakonitem urejanju nošenja mask, ki smo ga pri Pravni mreži za varstvo demokracije pripravili ob začetku delovanja mreže: