Pozdravljamo zgodovinsko odločitev Ustavnega sodišča o neustavnosti odlokov o prepovedi oz. omejevanju shodov

Izjava za javnost

V Pravni mreži za varstvo demokracije pozdravljamo zgodovinsko odločbo Ustavnega sodišča, ki je prvič do zdaj poudarilo pomen mirnega zbiranja in izražanja mnenj za demokracijo. Jasno je izpostavilo, da se pravice do protesta tudi v razmerah epidemije ne sme omejevati bolj, kot je to nujno potrebno. Poudarilo je poseben pomen svobode izražanja in svobode mirnega zbiranja, tako v organizirani kot neorganizirani obliki.

Ustavna odločba je tudi jasno napotilo vladi in zakonodajalcu, da je omejevanje teh pravic dopustno zgolj ob ustreznih strokovnih utemeljitvah. Ustavno sodišče je poudarilo obveznost države, da omogoči varno uresničevanje pravice do mirnega zbiranja, ob hkratnem varovanju pravice do življenja in zdravja ljudi; oblast mora torej posebej skrbno preučiti možnosti za uskladitev obeh pravic. Ob tem je izpostavilo številne dobre prakse drugih držav, ki so se v času epidemije znašle v podobni situaciji kot Slovenija. Primeroma je navedlo celo paleto razumnih ukrepov, ki so jih sprejele posamezne države, zavedajoč se, da pravica do mirnega zbiranja tudi v času epidemije ne izgubi na svojem pomenu in je temeljni element svobodne družbe.

Žal pa številni, ki so bili zaradi neustavnih odlokov oglobljeni, s to odločitvijo niso dobili možnosti za vrnitev že plačanih glob, saj je ustavno sodišče neustavne odloke razveljavilo, ne pa odpravilo. Zaradi učinka razveljavitve odlokov bodo lahko izrečenim globam uspešno ugovarjali le tisti, katerih postopki so še odprti – mnogi prav zaradi brezplačne pravne pomoči, ki jo nudi PMVD. Ustavno sodišče v svoji odločitvi žal ne pojasni, zakaj se je odločilo za razveljavitev in ne odpravo odlokov. Neustavni odloki so po mnenju PMVD namreč ustvarili škodljive posledice za posameznike_ce, kar je po zakonu podlaga za odpravo odlokov.

Čeprav gre za zelo veliko zmago v prizadevanjih za utrditev pravice do protesta kot pomembne človekove pravice, pa številni oglobljeni_e aktivni_e državjani_ke, ki so zaradi izvrševanja pravice do protesta plačali visoke kazni, ob današnji odločitvi ne morejo imeti občutka, da je pravici zadoščeno.

Sprašujemo se, kdaj bodo odločevalci za svoje nepravno delovanje nosili odgovornost ali se vsaj zavezali k popravi krivic.

Ozadje

Dva pobudnika sta 2. marca 2021 ob strokovni podpori Pravne mreže za varstvo demokracije vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Več.

16. aprila je Ustavno sodišče izdalo sklep o začasnem zadržanju. Več.

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.