Arhiv
novicV Pravni mreži za varstvo demokracije pozivamo državne in lokalne oblasti in represivne organe, naj se takoj prenehajo na mirne proteste odzivati z represijo in sankcioniranjem. Mirni, torej nenasilni, protesti preko izvrševanja svobode izražanja in zbiranja, tudi kolektivnega zbiranja, so pravica, ne privilegij. Policija pa mora mirne proteste omogočati, ne omejevati.  


Mreža bo posameznikom_cam ter organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v postopkih, zagotavljala podporo pri uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje postopkov in praks, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični. Demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo bomo varovali tudi s pravnimi mnenji, stališči in pozivi.


Od Vrhovnega državnega tožilstva RS pričakujemo, da vloži vse napore v vložitev izrednih pravnih sredstev zoper pravnomočne odločbe o prekrških, ki so bile izdane na podlagi neveljavnih predpisov. Ustavno sodišče RS je namreč decembra 2020 ugotovilo, da način podaljševanja ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije s sklepi, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, ni skladen z ustavo. Nujno je, da se nepravno stanje, ki ga je povzročila država, pripozna in popravi.